Identificació del conductorA la casella Import en Cèntims de € heu dintroduir la quantitat en cèntims, sense punts ni comes però amb els dos dígits decimals corresponents(00 si no hi ha decimals). Per exemple, per a 30 € heu dintroduir 3000; per a 1200,75 € introduïu 120075.